chieuta.com
Bài Thơ: "Tiêu Sầu" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí)
Bài Thơ: "Tiêu Sầu" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí). Bài Thơ Một Đêm Trăng Trong Cơn Say Tình Sầu Reo Vi Vu, Trút Bao Dòng Ngọt Ngào.