chieuta.com
Bài Thơ: "Thuật Hoài" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí)
Bài Thơ: "Thuật Hoài" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí). Nói Về Cái Dại Khôn Của Người Đời, Sự Hơn Thua Lên Mặt.