chieuta.com
15 Áng Thơ Tình Tương Tư, Ngơ Ngác & U Sầu Để Lòng Đau Muôn Thuở
Áng thơ tình tương tư, ngơ ngác, nhớ nhung một hình bóng khiến lòng đau muôn thuở. Cảm xúc trái tim không nghe lý trí, nhớ thương một người không nhớ đến ta.