chieuta.com
Thơ Tình Phản Bội, 13 Chùm Thơ Viết Về Người Yêu Phản Bội & Hận Tình
Bài thơ tình phản bội, những dòng thơ tâm trạng viết cho người tình phản bội, hận kẻ quay lưng bước sang ngang buồn và cô đơn nhất.