chieuta.com
Thơ Tình Của Kẻ Thứ 3, Thơ Tình Dành Cho Người Thứ Ba & Đến Sau
Thơ tình của kẻ thứ 3, bài thơ tình dành cho người thứ ba và đến sau. Sự đồng cảm, đáng thương, khi tình yêu đặt vào nơi không nên trao tình yêu.