chieuta.com
Thơ 6 Chữ Về Thầy Cô, Tuyển Tập 10 Bài Thơ 6 Chữ Thầy Cô Ý Nghĩa
Ai trong chúng ta cũng có một cái tình cảm gọi là tình thầy trò. Những hồi ức đẹp về mái trước, thầy cô, bạn bè được gởi qua bài thơ 6 chữ về thầy cô.