chieuta.com
Bài Thơ: "Thầm Lặng" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí)
Bài Thơ: "Thầm Lặng" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí). Bài Thơ Tình Buồn Tan Vỡ Của Một Mối Tình Si Trong Nước Mắt.