chieuta.com
Tản Văn: Loay Hoay Giữa Lòng Sài Gòn...
Sài Gòn hôm nay vẫn như mọi ngày, riêng chỉ có lòng cậu giăng đầy bão tố. Vẫn những tin nhắn hằng ngày cùng tôi chia sẻ những buồn vui thường nhật, vậy mà dòng tin hôm nay lại hiện rõ từng con chữ “Tim tớ lần nữa lại đau”.