chieuta.com
Tản Mạn: Chọn Người Yêu Mình Hay Người Mình Yêu?
Người mình yêu rõ ràng chưa chắc đã yêu mình. Hay cũng có thể, họ yêu mình, nhưng chẳng thể nào nhiều như mình yêu họ được.