chieuta.com
Bài Thơ: "Nụ Cười" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí)
Bài Thơ: "Nụ Cười" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí). Bài Thơ Viết Về Nụ Cười Người Con Gái In Trên Mặt Hồ Nước Lẳng Lơ.