chieuta.com
Bài Thơ: "Lòng Anh" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí)
Bài Thơ: "Lòng Anh" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí). Bài Thơ Thể Hiện Nổi Lòng Của Tác Giả với Cô Gái, Một Tình Cảm Chân Thành.