chieuta.com
Bài Thơ: "Lịch Mới" (Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh)
Bài Thơ: "Lịch Mới" (Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh). Bài Thơ Viết Về Cuốn Lịch Mới, Năm Mới Cùng Với Sự Háo Hức Tuổi Thơ.