chieuta.com
Bài Thơ: "Không Đề (II)" (Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh)
Bài Thơ: "Không Đề (II)" (Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh). Bài Thơ Tình Cô Gái Viết Về Chàng Trai, Sự Mong Muốn Kể Về Miền Đất Em Đi.