chieuta.com
Bài Thơ: "Em Lấy Chồng" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí)
Bài Thơ: "Em Lấy Chồng" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí). Bài Thơ Về Chàng Thi Sĩ Nghe Tin Người Thương Lấy Chồng, Từ Nay Hết Ước Mơ.