chieuta.com
Bài Thơ: "Đàn" (Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu)
Bài Thơ: "Đàn" (Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu). Bài Thơ Về Cây Đàn Và Những Cử Chỉ, Tâm Hồn Cảm Xúc Khi Hòa Vào Âm Thanh.