chieuta.com
Bài Thơ: "Bước Giang Hồ" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí)
Bài Thơ: "Bước Giang Hồ" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí). Bài Thơ Nói Về Đời Thong Dong Giang Hồ, Gặp gỡ Cố Nhân Thuật Lại Nỗi Lao Đao.