chibiyuuto.com
CLAMP BOOK #8 (CLAMP doujinshi) – Video Review
CALLING ALL YUN KOUGA AND EARTHIAN FANS! The video review of CLAMP BOOK #8 is here! It’s a doujinshi about Earthian, a work by manga artist Yun Kouga. Hope you like it!