chibiyuuto.com
CLAMP BOOK #3 (CLAMP doujinshi) – Video Review
CALLING ALL SAINT SEIYA FANS! The video review of the 3rd doujinshi published by CLAMP in 1987 is here: a doujinshi about Saint Seiya. Hope you like it!