chiase.co
Cách tạo danh sách phát Playlist video trên Youtube - Chia Sẻ
Playlists là một bộ sưu tập những Video có liên quan đến nhau hoặc những Video mà bạn yêu thích, ưu điểm của Playlists giúp cho giữ người dùng ở lại kênh lâu hơn Nếu bạn thường xuyên xem video trên YouTube, có lẽ bạn muốn tạo một bộ sưu tập các video yêu thích …