chiase.co
Hướng dẫn phát trực tiếp video (Live Stream) trên facebook bằng máy tính - Chia Sẻ
Phát trực tiếp trên trang cá nhân, nhóm hay Page đơn giản bằng phần mềm OBS Studio Phần Mềm cần có: OBS Studio cần thêm 2 phần mềm hỗ trỡ để chãy được OBS Studio, nếu máy tính bạn chưa cài thì trong quá trình cài đặt OBS Studio thì nó sẽ tự động yêu cầu cài …