chiase.co
Hướng dẫn cài đặt Google Authenticator_Xác minh 2 bước để bảo mật tài khoản - Chia Sẻ
Để sử dụng chức năng bảo mật tài khoản bằng OTP, chư vị cần cài đặt Google Authenticator vào điện thoại của mình. Với mỗi hệ điều hành sẽ có hướng dẫn riêng Thiết bị sử dụng iOS (iPhone, iPad, iPod Touch): Truy cập App Store Vào phầm tìm kiếm, gõ “google authenticator” Kết quả …