chiase.co
Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 - Chia Sẻ
Sáng 24-1, Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018. Theo đó đề toán có 50 câu, thời gian làm bài trong 90 phút. Tham khảo đề thi THPT quốc gia 2018 miễn phí . Tải đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 miễn phí . Xem đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 miễn phí . Đề thi thử đại học 2018 miễn phí