chiase.co
Bảo mật website WordPress - thêm chức năng xác minh 2 lớp với Google Authenticator - Chia Sẻ
Xác minh hai lớp là gì? Thông thường, để đăng nhập vào website của bạn, bạn sẽ phải cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu, nhưng người dùng chúng ta thường có xu hướng dùng một mật khẩu cho rất nhiều tài khoản khác nhau. Điều này có thể gây nguy hiểm nếu như …