chetansheelyuwa.wordpress.com
Poem by Pratibha Bhattarai
छुरी ले त मलाई काट्ने मात्र हो पहिला घोपेर पछी रेट्ने मात्र हो मसला र तेल ले मलाई तार्ने मात्र हो साची मलाई त स्वाद ले मार्ने हो । ।…