chetansheelyuwa.wordpress.com
हामीले गरेका कामहरुको संक्षिप्त जानकारी
यी सबै त देखापर्ने कामहरु मात्र भए। यसका साथै हामिहरु आफूआफूबीच Hiking गयौं, Bonfire हरु गर्यौ, गीतसंगीत कार्यक्रमहरु पनि थुप्रै गर्यौ। अबका आउँदा दिनहरुमा पनि यस्ता कामहरु अझै गर्दै जानेछौं। एकअर्…