charlotteshj.dk
Arkiver har ikke frivillige – de faciliterer borgerforskning
Arkiver – og herunder også Rigsarkivet – har en lang og omfattende tradition for at knytte borgere til institutionen på frivillig basis. Arkivet er langt fra den eneste kulturarvsinstit…