charlotteshj.dk
Gid vi målte kulturarv på læring og lykke!
Danmarks Statistik vil måle Danmark på en ny måde. Ikke kun penge og BNP – nu gælder det også livskvalitet. Nye livskvalitetsindikatorer skal sammen med de økonomiske parametre give et billede af…