charlotteshj.dk
Værdi for brugeren kan rokke 1%-reglen
I kulturarvens verden taler vi tit og ofte om, at tiltag skal have “værdi for brugeren”. Og ingen vil vel mene det modsatte. Men hvad ER “værdi for brugeren” egentlig? Vi ta…