charlotteshj.dk
Arkiver er folkelige – museer er elitære?!
Er der forskel på arkivbrugere og museumsgængere? Måske, det er der i hvertfald noget, som tyder på. Vi mangler stadig den store undersøgelse, der ikke tager udgangspunkt i institutioner, men i dan…