charlotteshj.dk
Wikipedia, arkiver, museer og Academia
For nylig holdt jeg et oplæg til Wikiday i København. Emnet var museer og Wikipedia. Hvorfor bidrager vi ikke allesammen meget mere til Wikipedia? Der er næppe nogen institution, der kan gøre Wikip…