charlotteshj.dk
Sankta Lucia blogger
Der er kun ca. 10 dage til den 13. december – Lucia. Historien om den oprindeligt vestsvenske skik, som gik hen og blev “rigssvensk” i løbet af 1900-årenes første årtier kan man f…