charlius.com
როგორ ავაგოთ დაისონის სფერო?
მოდი, დაისონის სფერო ავაგოთ! რატომაც არა? მზეს გარს შემოვარტყამთ მზის პანელების მასიურ ჯგუფს, კაცობრიობა გადაინაცვლებს კარდაშევის შკალის II ტიპის ცივილიზაციაზე, რომელიც თავისი ვარსკვლავის მიერ გამო…