charge-motivation.com
Charge Motivation - Развитие на Личността. | 2008
„Не е важно какво получаваме. Важно е какви хора ставаме, какъв е нашият принос...това дава смисъл на живота ни.”