charge-motivation.com
ЛИДЕРСТВО | ОСНОВИ НА ЛИДЕРСТВОТО | ВИЗИЯТА И ВИЗИОНЕРЪТ
„По добре е една армията от овце водена от лъв, отколкото армия от лъвове водена от овца.” Александър Велики