chakmamaadi.wordpress.com
অক্টোবরর ৮ আ ৯ রেজ্য হাবর মিলনিসভা – চাঙমা কাস্টমারি ল লোনেই তেম্মাঙ
মাধব মাস্টর আদামঃ অজিত কান্তি চাঙমা, নলিলাক্স চাঙমা আ অনিরুদ্ধ চাঙমাঃ চাঙমা কাস্টমারী লভুও সোর গরিবেত্যেই ১৩ আঘস্ট ২০১১ মনুগাঙর মাধব মাস্টর আদামত আগরির এমএলএ অনিল চাঙমার সভানানুগিরিত এক্কান মিলনিসভ…