cgsongs.wordpress.com
तोर सुरता मा … Tor Surta Ma
तोर सुरता मा, ये मन भँवरा गुन-गुनावत रहिथे वो तोर सुरता मा, ये मन कोयली कुह-कुहावत रहिथे ना पाखी बांधे, जीव अगास उड़ावत रहिथे ना गुलैची उड़ावत रहिथे ना पाखी बांधे, जीव अगास उड़ावत रहिथे ना गुलैची उड़ाव…