cfen.si
Xuanyuan Sword Legend: The Clouds of Han releases stills
Xuanyuan Sword Legend: The Clouds of Han 轩辕剑之汉之云 has pumped out a couple more stills. Starring Zhang Yunlong, Yu Menglong, Guan Xiaotong, Zhang Jiazhu, and Ju Jingyi, it’s nice to see such a…