cfen.si
Border Town Prodigal set for release
Border Town Prodigal (Edge City Wanderer?) seems to be set for release on July 18th. Starring Zhu Yilong,Ye Qingbin, Qiu Xinzhi, Zhang Xinyu, Chai Biyun, Vincent Jiao Enjun, Gong Mi, and Zhang Jun…