cezar.hr
Privatni Iznajmljivači: Kako prijaviti PDV na proviziju od Booking.com i ostalih agencija na sustav ePorezna - Cezar.hr
Donosimo vam detaljne upute i primjer kako prijaviti PDV na proviziju stranih agencija. Naša preporuka je da ako do sada niste prijavljivali i plaćali porez na dodanu vrijednost (PDV) koji se obračunava na provizije stranih agencija, jednostavno to počnete raditi kako bi izbjegli retroaktivne sankcije. Obračun i plaćanje PDV-a na proviziju stranih agencija i posrednika …