cevo.com.hr
1. dio priprema - Cross liga Čevo
VELIKO HVALA ide najboljoj logistici koja se ovaj put zaista "malo više pomučila" da bi mi svi mogli uživati na uz gemište, a na vrhu uz roštilj i ostalo