cevatcirak.wordpress.com
Neden Bu Karamsarlık
Neden Bu Karamsarlık Cevat ÇırakApr 6 Son dönemlerde enteresan gözlemlerim var. Etrafımdaki insanları gözlemliyorum. Herkes bir negatiflik sürecine girmiş vaziyette. Şimdi diyeceksin hayırdır neler…