cevatcirak.wordpress.com
Yavrumdan Ayrıldım 
Küçücüksün Yavrum (Yavrumdan Ayrıldım) Bir ateşten gömlek muhacirlik hikayesidir. Türküler bizim türkülerimiz, sırdaşlarımız, nefesimiz, yaşanmışlıklarımız. Yavrumdan Ayrıldım türküsüz…