cevatcirak.wordpress.com
Atatürk ve Çocuklarımız
Neredeyse 100 yil önce yüce Ataturkün çocuklarla ilgili sözlerine bir bakın,birde bugün içinde bulunduğumuz durumumuzu degerlendirin. Hepimizin ihmali var,sozlerinde derin dersler ğorevlendirmeler …