cevatcirak.wordpress.com
Milli Eğitim 
​“En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur.” Mustafa Kemal Atatürk…