cevatcirak.wordpress.com
Had Bilmeyen Yöneten-Yönetilen İlişkilerinin Ülkeye Zararları 
Had Bilmeyen Yöneten-Yönetilen İlişkilerinin Ülkeye Zararları –