cevatcirak.wordpress.com
Bir insanı en iyi kavga ederken yani giderken tanırsınız…
Bir insanı en iyi kavga ederken yani giderken tanırsınız… –