ceskfreixas.cat
Cesk Freixas - Cantar en català (II)
Darrerament ha tornat a fer-se present un vell debat. I potser només ha sigut motiu de reflexions i discussions en la nostra realitat virtual, però com que les línies d’allò palpable amb les …