ceskfreixas.cat
Cesk Freixas - La bona confitura
Quan vaig arribar a l’institut, recordo que tothom em mirava. Cridava l’atenció que tingués una estatura tan limitada, hi havia qui només insinuava una rialla per sota del nas, i hi hav…