cersipamantromanesc.wordpress.com
Ion Luca Caragiale – Un elogiu adus virtuților neamului românesc „nelimpezit de mizeriile seculare sub care a mocnit cu junghetura frântă”
I.L. Caragiale: „să nu ne mai facem inimă rea și spaimă gândindu-ne că lumea româneasca ar fi mai stricată decât altele!” „Încotro, Alecule?” Astfel își începea Ion Luca Caragiale o scrisoare adr…