cersipamantromanesc.wordpress.com
Mutaţiile clasei boiereşti din ŢĂRILE ROMÂNE în secolul al XIX- lea
Niccolo Livaditti – Portretul Anei Balş Clasa boierească a înregistrat importante mutaţii în prima jumătate a secolului al XIX – lea, modificându-şi structura, conduita, rolul economic …